RETOURBELEID

Meest recente datum van wijziging: november 2019

 1. Herroepingsrecht
 2. Informatie over terugbetaling
 3. Retourneren van afgeprijsde artikelen
 4. Terugsturen
 5. Waardevermindering
 6. Annulering
 7. Ruilbeleid

1. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U kunt ook gebruik maken van het retourformulier en retouretiket wat bij de zending geleverd is.

In dat geval kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Vink het (de) vakje(s) van het (de) artikel(en) dat (die) u wilt terugsturen aan. Vul ook de reden van de retourzending in.
 2. Verpak uw artikel(en) in de doos/zak waarin u dit (deze) heeft ontvangen of in een andere doos/zak en voeg dit retourformulier bij de zending.
 3. Plak het retouretiket op de doos/zak.
 4. Breng de zending naar het dichtstbijzijnde afgiftepunt en bewaar het ontvangstbewijs (In het pakket zit een retouretiket waar het adres al op staat.)

2. Informatie over terugbetaling

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die
u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele
extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 
Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3. Retourneren van afgeprijsde artikelen

Voor retourneren van artikelen met een vaste korting, gelden dezelfde regels als hierboven.

Wanneer je een item hebt besteld en deze later in de sale komt, dan kunnen wij de korting helaas niet meer met terugwerkende kracht verrekenen.

Tijdens de stapelkorting gelden er andere regels. Wanneer je tijdens de stapelkorting een artikel retour stuurt, wordt de korting opnieuw berekend over het totaal aantal artikelen ná retourneren. Het eventuele verschil ontvang je retour op uw rekening. Wanneer je een artikel vervolgens graag in een andere maat bestelt, kun je dit via de webshop doen. De korting is dan afhankelijk van het opnieuw bestelde aantal artikelen (er wordt dus geen rekening gehouden met het aantal eerder bestelde artikelen.)  

4. Terugsturen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. 

Het retourneren van McGregor items is kosteloos. 
Bij PostNL dien je het pakket dan met het bij je order ontvangen verzendlabel via een PostNL locatie naar ons terug te sturen. Heb je geen verzendlabel meer dan kun je contactopnemen met onze klantenservice. Wanneer je met een andere vervoerder wenst te retourneren zijn de directe kosten voor het terugsturen voor jouw eigen rekening

In het pakket zit een retouretiket waar het adres al op staat.
Ons retouradres:
ModExpress
McGregor – E-commerce
Heibloemweg 10
5704 BS Helmond

5. Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

6. Annulering

Aangezien we uw bestelling in behandeling nemen zodra deze is geplaatst, kunnen we in elk ander geval de verzending eventueel niet voorkomen. Uitzonderingsgevallen zijn alleen mogelijk indien we u de bevestiging van verzending nog niet hebben gestuurd; neemt u daarom contact met ons op als u uw bestelling wilt annuleren zodat kan worden nagegaan of de bestelling kan worden geannuleerd. Kan de bestelling niet worden geannuleerd, dan kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht.

7. Ruilbeleid

We ruilen geen producten. Als u een product wilt ruilen, dan kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht. Vervolgens kunt u een nieuwe bestelling plaatsen. Neem voor meer informatie over uw bestelling, retourzending of het retourformulier contact op met ons support team.