WINKELMAND


PRIVACYBELEID


PRIVACYBELEID

Meest recente datum van wijziging: juni 2020

Dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) geeft u informatie over uw persoonsgegevens die worden gebruikt op www.mcgregornewyork.com (‘Website’) om u te informeren over onze producten en diensten en deze aan u te verkopen, en voor het onderhoud, de verbetering en het beheer van onze producten en diensten om u de beste ervaring te bieden wanneer u contact met ons heeft in de digitale wereld, maar ook in de echte wereld als u onze winkels bezoekt. McGregor respecteert de privacyrechten van haar onlinebezoekers en erkent het belang van de bescherming van de privacy van verzamelde persoonsgegevens. Om deze reden heeft McGregor strikte beleidslijnen en beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid bevat de belangrijkste informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door McGregor., met hoofdkantoor te Veemarktkade 8-J1, 5222AE Den Bosch, als verwerkingsverantwoordelijke (McGregor of we).


Inleiding

In overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’) streeft dit Privacybeleid ernaar u een duidelijk inzicht te verschaffen in de soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, uitwisselen en beschermen. Hierin worden ook de opties uitgelegd die u heeft om uw gegevens te beheren. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u de Website bezoekt en/of gebruikt. Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat we uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken.

 1. Gegevens die McGregor over u verzamelt
 2. Hoe gebruikt McGregor uw gegevens?
 3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
 4. Wie zal uw gegevens verwerken?
 5. Deelt McGregor uw gegevens met anderen?
 6. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 7. Sociale netwerken
 8. Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens
 9. Cookies
 10. Minderjarigen
 11. Uw privacyrechten
 12. Klachten
 13. Wijzigingen in deze informatie
 14. Neem contact met ons op

1. Gegevens die McGregor over u verzamelt

McGregor vraagt om bepaalde persoonsgegevens om u de producten of diensten te kunnen leveren die u wenst. Bijvoorbeeld wanneer u bestellingen plaatst, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een account aanmaakt.

Door u aan ons verstrekte gegevens

McGregor kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Persoonsgegevens– dit zijn de gegevens die we gebruiken om u te identificeren en om te verzekeren dat u bent wie u zegt te zijn. Dit omvat: naam [voornaam, achternaam, initialen], geboortedatum, e-mailadres, uniek klantnummer, wachtwoord en identificatiemiddelen voor sociale media.
 • Contactgegevens– we gebruiken deze informatie om met u in contact te komen om producten naar u toe te sturen, u te voorzien van publiciteitsgerichte informatie en updates over McGregor (uitsluitend indien u daartoe toestemming heeft gegeven) en uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Dit omvat onder meer: telefoonnummer, verzend- en factuuradres, e-mailadres. We verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons.
 • Aankoopinformatie– dit is de informatie die we gebruiken om uw bestelling te verwerken. Dit omvat onder meer: uw winkelwagen, betalingsgegevens (creditcardnummer), aflevergegevens, verzend- en factuuradres, bestelnummer van de klant, aankoopgeschiedenis bij McGregor. We verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons.
 • Correspondentie- dit is informatie die we gebruiken voor doeleinden van kwaliteitsbewaking en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan uw verzoeken of aan de wettelijke voorschriften. Dit omvat bijvoorbeeld: opnames van uw oproep naar onze klantenservice, toelichting op uw feedback, gerelateerde terugbelservice, e-mailcorrespondentie met de klantenservice. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.
 • Informatie over voorkeuren– dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft wanneer we contact hebben met elkaar. Dit omvat onder meer: voorkeurstaal, artikelen op de verlanglijst, eerste afleveradres en browserinstellingen. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

We wijzen u erop dat we geen betalingsgegevens op onze servers verzamelen of opslaan. Dat doen we via derden met wie we een overeenkomst tot gegevensverwerking zijn aangegaan en die passende veiligheidsvoorzieningen hebben ingesteld om alle gegevens en persoonlijke informatie die wordt verkregen, te beveiligen.

Door uw interactie met ons verkregen gegevens

We kunnen gegevens verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of via de Website met ons contact opneemt.

 • Via sociale media verkregen informatie– dit is informatie die we gebruiken om u beter te begrijpen, om een betere relatie met u als consument op te bouwen, producten volgens uw wensen te produceren en om onze marketing te richten op berichtgeving die u nuttig en interessant vindt (op basis van uw onlinegedrag), alsook om uw sociale media te optimaliseren. Dit omvat alle via sociale media verkregen informatie die openbaar beschikbaar is zoals (zonder beperking): knoppen voor sociale media, interacties en berichten via sociale media, uw ‘Likes’ en overige reacties, uw connecties via sociale media, uw foto's. Deze informatie wordt ons verstrekt via het socialemedianetwerk (zoals Facebook, Snapchat, Instagram, etc.), direct of indirect via agentschappen waarmee we een overeenkomst zijn aangegaan. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.
 • Locatiegegevens- dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we u de meest relevante informatie geven op basis van uw geografische locatie. Dit omvat onder meer: uw woonplaats, uw huidige inloglocatie (IP-adres), gps-gegevens. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.
 • Apparaatgegevens– dit is informatie die we gebruiken om ons netwerk te beveiligen en onze diensten en prestaties te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld: IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek, hoelang u op onze Website bleef, de doorverwijzings-URL (indien u via een andere website of een advertentie op onze Website bent terechtgekomen), de op onze Website bezochte pagina's, uw browsertype, versies, besturingssysteem. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.
 • Gedrags-/profielgegevens– dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we alleen informatie doorgeven die relevant is voor u, die u de beste deals en aanbiedingen biedt waarin u interesse zou kunnen hebben en om uw ervaring als een gebruiker van de Website te optimaliseren. Dit omvat bijvoorbeeld: uw aankoopgeschiedenis, uw surfgedrag, uw winkelvoorkeuren, interacties tijdens het winkelen. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.

We kunnen informatie verkrijgen door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar de browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw apparaat wanneer u onze Website bezoekt. Het gebruik van cookies helpt ons om onze Website te verbeteren en een persoonlijkere ervaring te bieden. Sommige advertenties op onze Website worden beheerd door derde bedrijven. Opgemerkt dient te worden dat deze bedrijven ook cookies kunnen gebruiken om gegevens over onze gebruikers te verzamelen.


2. Hoe gebruikt McGregor uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door McGregor voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Website, de diensten daarvan en de aankoop van producten op de Website. We zullen duidelijk zijn over wanneer we uw gegevens verzamelen, hoe we uw gegevens gebruiken en met wie we deze gegevens delen. We kunnen de gegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • Om uw account aan te maken en te beheren zodat u bestellingen kunt plaatsen, waardoor we:
  • u onze producten en diensten kunnen leveren;
  • ervoor kunnen zorgen dat de artikelen naar u worden verstuurd en op tijd bij u aankomen;
  • met u in contact kunnen treden over uw bestellingen en uw account;
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Website zo doeltreffend mogelijk aan u wordt gepresenteerd, zodat we:
  • u op de hoogte kunnen houden van onze meest recente producten, het laatste nieuws en speciale aanbiedingen;
  • u de beste service kunnen bieden als u contact opneemt met onze klantenservice;
  • marktonderzoek kunnen uitvoeren en informatie kunnen verkrijgen over hoe we ons productaanbod kunnen verbeteren;
  • producten en diensten kunnen verbeteren en nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen;
  • kunnen vragen om beoordelingen van producten en diensten;
  • uw bestelling snel kunnen verwerken.


 3. Rechtsgrondslag voor de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens volgens de volgende rechtsgrondslagen:

Uitvoering van overeenkomsten

Wanneer we uw gegevens verwerken voor de totstandkoming van de koopovereenkomst met u, zorgen we ervoor dat we uitsluitend de minimale informatie gebruiken die nodig is voor de uitvoering daarvan. Deze grondslag rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

 • Totstandkoming en uitvoering van een koopovereenkomst voor de op de Website aangeboden producten;
 • Aanmelding voor de Website en gebruik van diensten die zijn gereserveerd voor aangemelde gebruikers;
 • Levering van op de Website aangeboden diensten; en
 • Beheer van uw verzoeken door onze klantenservice.

Verstrekking van uw persoonsgegevens voor deze activiteiten is een contractuele verplichting. U bent vrij om uw gegevens al dan niet te verstrekken, maar het is zonder de gevraagde gegevens niet mogelijk om de overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren en om aan uw verzoeken te voldoen. Dit betekent dat u geen producten kunt kopen en onze diensten niet kunt gebruiken en dat wij uw verzoeken niet kunnen verwerken.

Wettelijke verplichting

We moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. We kunnen uw gegevens verwerken indien dat een vereiste is in verband met belastingen, sanctiewetgeving, vorderingen, beslagen, bestrijding van witwassen, het voorkomen van de financiering van terrorisme, het voorkomen van fraude en overkreditering.

Gerechtvaardigd belang

We hebben gerechtvaardigde belangen om uw persoonsgegevens te verwerken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en uw winkelervaring en onze Website te verbeteren.

Toestemming

We voeren de volgende verwerkingshandelingen alleen uit indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft gegeven:

 • Uitvoering van marketingactiviteiten, zoals de verzending van nieuwsbrieven;
 • Analyse van uw surfgedrag en consumptiepatronen binnen het gebruik van uw account, om uw ervaring op onze Website te personaliseren.

Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.


4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze interne medewerkers die daartoe zijn opgeleid en bevoegd zijn.

Daarnaast worden uw gegevens ook doorgestuurd naar derden die we inschakelen om onze diensten te leveren. Deze zogenoemde gegevensverwerkers zijn naar behoren geselecteerd en bieden de garantie dat de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd. Aangewezen gegevensverwerkers zijn verantwoordelijk voor de verwerking en uitvoering van hun activiteiten in overeenstemming met de door McGregor gegeven instructies.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de politie en aan gerechtelijke en administratieve instanties, overeenkomstig de wet, voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de voorkoming en bescherming van bedreigingen van de openbare veiligheid, om ons in staat te stellen om een recht voor de rechtbank uit te oefenen of te verdedigen, alsook om andere redenen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.


5. Deelt McGregor uw gegevens met anderen?

We behandelen uw gegevens met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, en we delen, verkopen of verhandelen uw gegevens niet met/aan derden anders dan zoals dat uitdrukkelijk is uiteengezet in dit Privacybeleid of indien u uw toestemming heeft gegeven. We schakelen derden in met passende veiligheidsvoorzieningen om alle verkregen gegevens of persoonlijke informatie te beveiligen.

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen, moeten we samenwerken met een aantal derden die deskundig zijn op hun deelgebieden, zoals onze belangrijkste dienstverleners. We delen uw gegevens ook wanneer we moeten voldoen aan een wettelijk verzoek of wanneer we van mening zijn dat dat nodig is om McGregor of haar klanten te beschermen. Bijvoorbeeld indien McGregor het voorwerp is van een poging tot frauduleuze of illegale activiteiten. We delen uw gegevens ook met derden indien u ons daartoe uw toestemming heeft gegeven.


6. Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens voor een beperkte periode, afhankelijk van de soort activiteit die is betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens nadat u uw account heeft verwijderd voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, en ten behoeve van fraudebewaking, -opsporing en -voorkoming. We bewaren uw gegevens ook om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en onze verplichtingen inzake financiële verslaglegging. Indien we uw gegevens bewaren, doen we dat in overeenstemming met alle verjaringstermijnen en verplichtingen inzake bewaring van gegevens die zijn opgelegd door de toepasselijke wetgeving.

Na deze periode worden uw gegevens definitief verwijderd of anderszins onomkeerbaar geanonimiseerd.


7. Sociale netwerken

Op onze Website treft u sociale plug-ins van diverse sociale netwerken aan. Als u ervoor kiest actief te zijn binnen een sociaal netwerk, zullen uw activiteiten op onze Website ook beschikbaar worden gesteld aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Als u bent ingelogd op een van deze sociale netwerken gedurende uw bezoek aan onze Website, kan dit sociale netwerk deze informatie toevoegen aan uw profiel op dit netwerk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun gebruik van gegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van elk sociaal netwerk voor meer informatie.


8. Bescherming van uw persoonsgegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang of onjuist gebruik. Dit omvat met name de volgende maatregelen:

Versleuteling en beveiliging

McGregor heeft diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw persoonsgegevens te behouden. Alle door u verstrekte betalingsgegevens worden verstuurd via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), waarmee uw gegevens worden versleuteld voordat deze aan ons worden verstrekt om deze gegevens tegen onbevoegd gebruik te beschermen. Naast SSL-versleuteling gebruiken we de MasterCard SecureCode die zorgt voor een extra niveau van beveiliging wanneer u een bestelling plaatst. Deze code beschermt u tegen onjuist gebruik van uw creditcardnummer. Alle betalingsgegevens worden verwerkt via een portaalprovider en worden niet op onze servers opgeslagen of verwerkt. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kan beveiliging niet worden gegarandeerd.

Koppelingen van derden

Onze Website kan koppelingen naar externe, door andere bedrijven beheerde websites bevatten. Deze koppelingen van derden kunnen persoonsgegevens van bezoekers aan hun website verzamelen. McGregor is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gekoppelde websites.

Inschrijving op e-mailberichten

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van McGregor door uw e-mailadres te verstrekken in de nieuwsbriefmodule onderaan elke pagina van de Website. We versturen de nieuwsbrief uitsluitend naar online (of aangemelde) bezoekers indien u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen. Al onze e-mailberichten bevatten een knop voor afmelding, zodat u zich op elk gewenst moment kunt uitschrijven voor de ontvangst van e-mailberichten in de toekomst. U kunt ook contact met ons opnemen via onze contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.


9. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de gebruiker invult op de website voor een volgend bezoek. De inhoud van de website wordt op de desbetreffende gebruiker afgestemd en het is niet nodig dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Deze cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer. Bij de ‘Help’-functie op de werkbalk van de browser van een computer kunnen de instellingen van een computer worden gewijzigd. De gebruiker kan zich iedere keer dat de computer een cookie ontvangt laten informeren of alle cookies weigeren. Let op: sommige functies op de website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.

Functionele cookies
Functionele of technische cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website. Zo moeten we bijvoorbeeld een cookie gebruiken om te onthouden of u cookies accepteert. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden.

Analytische cookies
We gebruiken analytische cookies om te onderzoeken hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om te beoordelen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, of op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Op deze manier weten we op welke hoe we de structuur, navigatie en inhoud van onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken. De statistieken en overige rapportages herleiden we niet naar personen. Dit geldt ook voor Google Analytics. Google Analytics cookies worden geplaatst om het gebruiksgemak op de langere termijn te verbeteren. De cookies die voor Google Analytics worden geplaatst zijn zo ingesteld dat er geen persoonlijke data van bezoekers worden opgeslagen. Voor meer informatie over Google Analytics en cookies klik hier. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Advertentie – Tracking cookies
Deze cookies kunnen het surfgedrag op de website volgen. Tracking cookies stellen ons in staat om statistische informatie te ontwikkelen over de activiteiten en functies die de meeste interesse van onze bezoekers hebben om zo meer gepersonaliseerde inhoud te ontwikkelen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming. Advertentie- en trackingcookies worden meestal geplaatst door andere partijen dan de aanbieder van de website waar de advertentie op verschijnt.

Wanneer u alle functionaliteiten van McGregor wil gebruiken, raden wij aan alle cookies te accepteren. De andere mogelijkheid is om alle cookies niet te accepteren, hierdoor zal echter het gebruik van onze website minder vriendelijk zijn.

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?
Mocht u liever niet hebben dat cookies tijdens uw bezoek aan nl.mcgregornewyork.com worden geplaatst dan kunt u uw webbrowser zo instellen dat deze cookies niet worden opgeslagen. Voor de specifieke instellingen verwijzen wij u graag naar de handleiding van uw browser, meestal te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Kan het cookiebeleid worden aangepast?
Het is mogelijk dat het cookiebeleid wordt aangepast door bijvoorbeeld wijzigingen rondom cookies regels. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die zijn opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwingen vooraf wijzigen. U kunt deze pagina raadplegen voor de laatste versie.


10. Minderjarigen

Als u jonger bent dan 18 jaar, vragen we u om uw ouder of voogd op de hoogte te stellen en de toestemming van een ouder of voogd te verkrijgen voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.


11. Welke rechten kunt u uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens?

Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om de door ons van u verkregen persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen, deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of deze te verwijderen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek sturen naar onze klantenservice via support@mcgregornewyork.com, waarbij u aangeeft dat het een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens betreft.

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe zodat we zeker weten dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die het verzoek heeft ingediend. Zorg er daarbij voor dat u uw paspoortfoto en uw burgerservicenummer zwart maakt. Dit dient ter bescherming van uw privacy. Geef ook uw privéadres. U ontvangt binnen een maand vanaf uw verzoek een overzicht van uw gegevens of een antwoord op uw verzoek.


12. Klachten

Hoewel we hopen dat dat niet nodig is, kan het voorkomen dat u klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens; stuur in dat geval een e-mail met een beschrijving van uw klachten naar support@mcgregornewyork.com. We zullen uw klachten in behandeling nemen en reageren op alle door ons ontvangen klachten.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is uitgevoerd, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels inzake gegevensbescherming. In Nederland kunnen klachten worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien u ontevreden bent over de manier waarop de klacht is behandeld, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbanken.


13. Wijzigingen in deze informatie

McGregor behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze Website, met vermelding van de datum van de laatste bijwerking ervan. Indien u de Website blijft bezoeken, bent u automatisch gebonden aan het gewijzigde Privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit Privacybeleid regelmatig te controleren.


14. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw gegevens, hoe uw rechten uit te oefenen of over onze beleidslijnen, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Telefoon: +31(0) 73- 7200 190 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 CET)
E-mail: support@mcgregornewyork.com